DIABETES TYPE 1 > TIPS - NIEUWE BEHANDELINGSMETHODES EN LINKS > VERHOOGDE KINDERBIJSLAG >

GSM applicatie | Hulpmiddelen in de diabeteszorg | Verhoogde kinderbijslag | Links naar andere sites | Pomptasjes voor diabetespatiŽntjes | ABBOTT FREESTYLE LIBRE / SCAN JE BLOEDWAARDE | DEXCOM CONTINUE BLOEDGLUCOSEMETER |Vroeger konden kinderen met diabetes slechts aanspraak maken op een verhoogde kinderbijslag op het moment dat er sprake was van 66% invaliditeit. Dit is nu niet langer het geval; voor alle kinderen tot de leeftijd van 21 jaar, wordt voor deze toekenning een drie pijlersysteem gehanteerd.

Wat meten deze pijlers?

  • De eerste pijler omvat het percentage mentale en fysieke ongeschiktheid van het kind.
  • De tweede pijler kijkt naar de gevolgen op het vlak van de activiteit en de participatie van het kind.
  • De derde pijler houdt rekening met de gevolgen voor de familiale omgeving.

Per pijler worden de gevolgen uitgedrukt in een aantal punten. Een kind heeft recht op een toeslag als het ofwel minstens 6 punten heeft voor de 3 pijlers samen, ofwel minstens 4 punten heeft voor de 1e pijler.  Indien u denkt dat uw kind in aanmerking komt voor deze verhoogde bijslag dan kan u zich richten tot uw kinderbijslagfonds om de nodige documenten op te vragen. Het kinderbijslagfonds zal u 3 formulieren opsturen:

  • Het administratief formulier dat  reeds door hen werd ingevuld
  • Het formulier met medische inlichtingen: in te vullen door de behandelende geneesheer. (beschikbare verslagen bijvoegen)
  • Een vragenlijst voor de familie (medisch-sociaal formulier): in te vullen door het gezin eventueel met hulp van arts, sociaal assistent,...  

Deze bundel stuurt u door naar:  Dienst attesten (verhoogde kinderbijslag) Bestuursdirectie Zwarte Lievevrouwestraat 3C 1000 BRUSSEL                        

Later wordt u door de geneesheer uitgenodigd voor een onderhoud en een medisch onderzoek. 
bron VDV 

 
Hoe willen we de toekomst?

Met of zonder diabetes?


Realiteitsgezind als we zijn:

Richt je je als chauffeur op de boom of op de uitweg?
Kies je voor de boom, dan kun je hier ophouden.

Kies je voor de uitweg, dan kun je verder rijden ...

Waarop je je focust, daar ga je naartoe!

Een leven zonder diabetes!

 
 

" Alone we can do so little, 
together we can do so much! "
Schenkingen kunnen worden overgemaakt op IBAN nr. BE45 7340 1941 7789
BIC code: KREDBEBB)
ter attentie van KU Leuven
vermelding “EVK-FOHPPO-O2010”
 
Zoveel staat er op onze teller voor
onderzoek naar diabetes

  2 6 3 3 3  0